Video: Yo-Kai Gakuen Y Opening Movie

Video: Yo-Kai Gakuen Y Opening Movie

Level-5 has posted the official opening movie for Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu in Japan.

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu launches August 13, 2020 for Nintendo Switch.

Trailer:

Source: